top of page

Styret

Våren 2013 dannet koret for første gang et styret som har til ansvar for driften og framgangen av koret. Styret skal ta vare på medlemmenes interesser og passe på at det er korets medlemmer som former koret. Gjennom styrets møter tar vi opp saker bl.a. vedrørende korets økonomi, kommende konserter, arrangering av aktiviteter, repertoar m.m.

bottom of page